We wrześniu 2020r. Narodowa Agencja Erasmus+ w Bułgarii ogłosiła zatwierdzenie propozycji MŁODZI ROLNICY – Przedsiębiorczość wiejska wykorzystująca zaawansowane szkolenia dla młodych rolników w ramach akcji KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia …

ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI BIZNESOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW WIEJSKICH: CYFROWE REPOZYTORY MOŻLIWOŚCI SZKOLENIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW Read more »