20 września 2023 r. Fundacja Circle wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu zamykającym projekt MORE (Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowy czynnik rozwoju obszarów wiejskich), projekt współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+. Projekt ten zgromadził siedmiu partnerów z sześciu krajów, a mianowicie …

Fundacja Circle uczestniczyła w spotkaniu zamykającym międzynarodowy projekt MORE Read more »

Rural economy and the agriculture sector in general struggle to gain interest among young Europeans. The European Commission responded to this gap by fostering new measures to help the sector in retaining young (aspiring) entrepreneurs and nurture the overall attractiveness …

Promoting and sustaining the long-term benefits of the Young Farmers project Read more »

Europejskie konsorcjum SOS Creativity (8 partnerów z Hiszpanii, Włoch, Beligii, Francji, Polski, Macedonii Północnej) wzięło udział w pierwszym spotkaniu projektowym, po inauguracji w kwietniu 2021 roku. Spotkanie, pierwotnie zaplanowane w Brukseli, zostało przeprowadzone w trybie online (ze względu na ograniczenia …

Konsorcjum SOS CREATIVITY wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym online Read more »

17 czerwca 2021 r. Internet Web Solutions przeprowadził pierwsze dwumiesięczne spostkanie SOS Kreatywność, 24-miesięcznego projektu współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+ S.O.S. Kreatywność ma na celu wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji informatycznych dla dorosłych, aby umożliwić im korzystanie z ofert kulturalnych …

S.O.S Kreatywność, Bezpieczeństwo seniorów w internecie dla kreatywności odbyło się pierwsze dwumiesięczne spotkanie w ramach projektu Read more »

28 czerwca 2021 r. CIRCLE uczestniczyło w drugim międzynarodowym spotkaniu MŁODYCH ROLNIKÓW (Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Zaawansowane szkolenie dla młodych rolników), projektu współfinansowanego przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, który skupia siedmiu partnerów z pięciu różnych krajów (Bułgari, Belgi, Włoch, Polski …

Wspieranie i zwiększanie konkurencyjności młodych rolników z UE: CIRCLE dołączył do drugiego międzynarodowego spotkania projektowego MŁODYCH ROLNIKÓW Read more »

Fundacja CIRCLE z Polski uczestniczy w programie Erasmus+ w ramach projektu SOS Kreatywność, bezpieczeństwo online Seniorów dla kreatywności. 15 kwietnia 2021 roku konsorcjum przystąpiło do internetowego spotkania SOS Kreatywność, 24-miesięcznego projektu współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus Plus. Pierwsze spotkanie …

S.O.S Kreatywność, bezpieczeństwo online Seniorów dla kreatywności Spotkanie inauguracyjne projektu w trybie online Read more »

8 partnerów z 6 krajów Europejskich (Belgia, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania) bylo goszczonych przez IHF asbl w Brukseli w dniu 6 grudnia 2018 r. na spotkaniu inauguracyjnym DELSA – Zwiekszenie kompetencji cyfrowych u osob dorosłych o niskich kwalifikacjach, projekt …

Konsorcjum DELSA spotkało się w Brukseli na spotkaniu inauguracyjnym DELSA – Projekt Erasmus+ Read more »

We wrześniu 2020r. Narodowa Agencja Erasmus+ w Bułgarii ogłosiła zatwierdzenie propozycji MŁODZI ROLNICY – Przedsiębiorczość wiejska wykorzystująca zaawansowane szkolenia dla młodych rolników w ramach akcji KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia …

ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI BIZNESOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW WIEJSKICH: CYFROWE REPOZYTORY MOŻLIWOŚCI SZKOLENIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW Read more »

26 listopada 2020 r. CIRCLE dołączyło do internetowego spotkania Kick-Off of YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), projektu współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, który skupia siedmiu partnerów z pięciu krajów (Belgia, Bułgaria, Włochy, Polska i …

Fundacja CIRCLE dołączyła do internetowego spotkania Kick-Off projektu YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers, projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ Read more »