Kim jesteśmy

CIRCLE została założona w 2017 r. przez grupę osób z dużym doświadczeniem i praktyką zawodową w dziedzinie przedsiębiorczości, edukacji i szkoleń, aby służyć jako platforma do tworzenia międzynarodowych sieci współpracy, a także ułatwiać synergię międzynarodowych sieci i projektów transgranicznych. CIRCLE to zrzeszeni profesjonaliści non-profit z ponad 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem w definiowaniu i wdrażaniu projektów promujących: wymianę międzynarodową i kulturalną, integrację europejską, planowanie i realizację szkoleń, tworzenie sieci, zarządzanie projektami, przedsiębiorczość i rozwój biznesu.

CIRCLE aktywnie angażuje się w opracowywanie i wdrażanie kampanii uświadamiających i informacyjnych, aby dotrzeć do różnych kategorii zainteresowanych stron, takich jak: decydenci polityczni, środowiska akademickie i badawcze oraz szeroko rozumiane społeczeństwo obywatelskie. Kampanie uświadamiające i informacyjne odnoszą się do konkretnych aspektów integracji europejskiej, aby zachęcić partnerów do aktywnego udziału na europejskim i poza europejskim terytorium.

Stowarzyszenie opiera się na międzynarodowej sieci profesjonalistów ze środowisk akademickich, organizacji publicznych i prywatnych, które podzielają ambicje CIRCLE w promowaniu współpracy międzynarodowej i udziału wielu zainteresowanych stron w celu rozwoju integracji europejskiej.

CIRCLE, z siedzibą w Zielonej Górze, stanowi wirtualne centrum tworzenia i wymiany wiedzy oraz wymiany praktyk w zakresie sieci, przedsiębiorczości, rozwoju biznesu, zarządzania projektami, zapewniania szkoleń, wymiany kulturalnej i aktywnie angażuje się w międzynarodową współpracę z partnerami z większości Krajów UE oraz międzynarodowymi partnerami spoza Europy.