Europejskie konsorcjum SOS Creativity (8 partnerów z Hiszpanii, Włoch, Beligii, Francji, Polski, Macedonii Północnej) wzięło udział w pierwszym spotkaniu projektowym, po inauguracji w kwietniu 2021 roku. Spotkanie, pierwotnie zaplanowane w Brukseli, zostało przeprowadzone w trybie online (ze względu na ograniczenia …

Konsorcjum SOS CREATIVITY wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym online Read more »

17 czerwca 2021 r. Internet Web Solutions przeprowadził pierwsze dwumiesięczne spostkanie SOS Kreatywność, 24-miesięcznego projektu współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+ S.O.S. Kreatywność ma na celu wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji informatycznych dla dorosłych, aby umożliwić im korzystanie z ofert kulturalnych …

S.O.S Kreatywność, Bezpieczeństwo seniorów w internecie dla kreatywności odbyło się pierwsze dwumiesięczne spotkanie w ramach projektu Read more »

28 czerwca 2021 r. CIRCLE uczestniczyło w drugim międzynarodowym spotkaniu MŁODYCH ROLNIKÓW (Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Zaawansowane szkolenie dla młodych rolników), projektu współfinansowanego przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, który skupia siedmiu partnerów z pięciu różnych krajów (Bułgari, Belgi, Włoch, Polski …

Wspieranie i zwiększanie konkurencyjności młodych rolników z UE: CIRCLE dołączył do drugiego międzynarodowego spotkania projektowego MŁODYCH ROLNIKÓW Read more »

Fundacja CIRCLE z Polski uczestniczy w programie Erasmus+ w ramach projektu SOS Kreatywność, bezpieczeństwo online Seniorów dla kreatywności. 15 kwietnia 2021 roku konsorcjum przystąpiło do internetowego spotkania SOS Kreatywność, 24-miesięcznego projektu współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus Plus. Pierwsze spotkanie …

S.O.S Kreatywność, bezpieczeństwo online Seniorów dla kreatywności Spotkanie inauguracyjne projektu w trybie online Read more »

8 partnerów z 6 krajów Europejskich (Belgia, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania) bylo goszczonych przez IHF asbl w Brukseli w dniu 6 grudnia 2018 r. na spotkaniu inauguracyjnym DELSA – Zwiekszenie kompetencji cyfrowych u osob dorosłych o niskich kwalifikacjach, projekt …

Konsorcjum DELSA spotkało się w Brukseli na spotkaniu inauguracyjnym DELSA – Projekt Erasmus+ Read more »

We wrześniu 2020r. Narodowa Agencja Erasmus+ w Bułgarii ogłosiła zatwierdzenie propozycji MŁODZI ROLNICY – Przedsiębiorczość wiejska wykorzystująca zaawansowane szkolenia dla młodych rolników w ramach akcji KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia …

ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI BIZNESOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW WIEJSKICH: CYFROWE REPOZYTORY MOŻLIWOŚCI SZKOLENIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW Read more »

26 listopada 2020 r. CIRCLE dołączyło do internetowego spotkania Kick-Off of YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), projektu współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, który skupia siedmiu partnerów z pięciu krajów (Belgia, Bułgaria, Włochy, Polska i …

Fundacja CIRCLE dołączyła do internetowego spotkania Kick-Off projektu YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers, projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ Read more »

We wrześniu 2020 r. Narodowa Agencja Erasmus+ w Bułgarii poinformowała o zatwierdzeniu wniosku YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers w ramach KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Strategiczne partnerstwa na rzecz …

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Zaawansowane szkolenie dla młodych rolników: propozycja MŁODYCH ROLNIKÓW została przyjęta! Read more »