Aktualności


Konsorcjum DELSA spotkało się w Brukseli na spotkaniu inauguracyjnym DELSA – Projekt Erasmus+

8 partnerów z 6 krajów Europejskich (Belgia, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania) bylo goszczonych przez IHF asbl w Brukseli w dniu 6 grudnia 2018 r. na spotkaniu inauguracyjnym DELSA – Zwiekszenie kompetencji cyfrowych u osob dorosłych o niskich kwalifikacjach, projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, Key Action 2, Strategic Partnerships for Adult Education.
DELSA zajmuje się kwestią niskich kompetencji informatycznych i umiejętności oraz opracuje natychmistowe i konkretne zasoby szkoleniowe i edukacyjne, aby rozwinać umiejętności cyfrowe osób dorosłych o niskich kwalifikacjach.

Takie zasoby zostaną określone zgodnie z dokładną oceną opartą na dowodach, zapewniejąc podejscie oddolne, które przyniesie pełno wartościowe wyniki i zgodne z rzeczywistymi potrzebami tej grupy docelowej.

Podczas spotkania partnerzy mieli okazję przedstawić i poznać siebie nawzajem. Po prezentacji, przedstawiony został projekt DELSA i wszyscy partnerzy uzgodnili strony internetowe URL oraz logo projektu.

Konsorcjum rozpoczęło realizację projektu planując konkretne działania w celu przeanalizowania zjawiska i uzyskania wyników projektu. Następnie, partnerzy przedstawili działania związane z rozpowszechnianiem uzgadniając wykorzystanie zarówno srodków Online jak i Offline, aby zapewnić doskonałą widoczność działań i wyników projektu. Różne wydarzenia zostały przewidziane w każdym kraju w okresie trwania DELSA, aby zwiększyć widoczność projektu i rozpowszechnić jego metodologie i wyniki.