Projekt MORE, współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, z dumą ogłasza pomyślne zakończenie swojego konkursu fotograficznego. Konkurs, zainicjowany na siedmiu obszarach wiejskich w Europie, odegrał istotną rolę w promowaniu wielofunkcyjnych ról kobiet na obszarach wiejskich i podkreślaniu ich znaczenia dla …

Uchwycenie esencji kobiet z obszarów wiejskich: konkurs fotograficzny projektu MORE dobiegł końca Read more »

The MORE project, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission, proudly announces the successful completion of its photographic contest. The contest, launched across seven rural territories in Europe, has played a vital role in promoting the multifunctional roles …

Capturing the Essence of Rural Women: the MORE Photographic Contest comes to a successful conclusion Read more »