Konsorcjum SOS CREATIVITY wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym online

Konsorcjum SOS CREATIVITY wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym online

Europejskie konsorcjum SOS Creativity (8 partnerów z Hiszpanii, Włoch, Beligii, Francji, Polski, Macedonii Północnej) wzięło udział w pierwszym spotkaniu projektowym, po inauguracji w kwietniu 2021 roku. Spotkanie, pierwotnie zaplanowane w Brukseli, zostało przeprowadzone w trybie online (ze względu na ograniczenia po pandemii Covid) na podstawie agendy opracowanej i uzgodnionej z partnerami.

Zaraz po przyjaznym przywitaniu ze strony od koordynatora (Internet Web Solutions z Hiszpanii) partnerzy skupili się na stanie rozwoju platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych, która jest już dostępna online pod adresem: https://www.soscreativity.eu/  (która m.in. jest już na 1 stronie dla otwartego wyszukiwania: Senior Online Security).

Ponadto kordynator IWS przedstawił stan techniki platformy backoffice, na której repozytorium mapowania kultury i twórczości jest już dostępne (w sumie 810 jest dostępnych we wszystkich językach (EN, ES, FR, MK, IT, PL z Intellectual Output 2) oraz wersja robocza narzędzia samooceny IO2 (SAT). SAT jest innowacyjnym rdzeniem projektu, ponieważ definiuje pytania z 3 możliwymi odpowiedziami, z których każda dotyczy 3 różnych poziomów biegłości w tym konkretnym temacie/umiejętności. Po zakonczeniu samooceny, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, SAT będzie mógł przypisać użytkownikom różne kursy zorganizowane według różnych obszarów tematycznych.

W nadchodzących miesiącach prace będą koncentrować się na opracowaniu treści szkoleniowych, które zostaną wprowadzone na platformę w celu oferowania nieformalnych kursów edukacyjnych, z zakresu umiejętności ICT związanych z kulturą. Kursy te będą skierowane do osób dorosłych o niskich kwalifikacjach IT, ale także do trenerów, którzy zajmuja sie kursami dla seniorów w celu zwiększenia ich włączenia społecznego i promowania umiejętności cyfrowych podczas poruszania się po treściach kulturowych.

Upowszechnianie odgrywa dużą rolę w komunikacji wszystkich produktów i rezultatów, a partnerzy wykazali się prawdziwym entuzjazmem wobec wszystkich inicjatyw online i offline zaproponowanych na spotkaniu podczas 2 lat projektu i później, aby zapewnić trwałość wyników.

Oto pewne przysłowie:

„Daj człowiekowi rybę, a nakarmisz go przez jeden dzień. Naucz człowieka łowić ryby, a nakarmisz go przez całe życie”.

Projekt SOS Creativity, współfinansowany przez Komisję Europejską, ma na celu zapewnienie dorosłym kluczowych kompetencji informatycznych, aby umożliwić im korzystanie z ofert kulturalnych i treści artystycznych dostępnych w Internecie, jednocześnie podnosząc ich poziom świadomości potencjału i zagrożeń związanych z siecią, takich jak phishing , oszustwa, fałszywe wiadomości, naruszenie prywatności, zniesławienie itp.