S.O.S Kreatywność, Bezpieczeństwo seniorów w internecie dla kreatywności odbyło się pierwsze dwumiesięczne spotkanie w ramach projektu

S.O.S Kreatywność, Bezpieczeństwo seniorów w internecie dla kreatywności odbyło się pierwsze dwumiesięczne spotkanie w ramach projektu

17 czerwca 2021 r. Internet Web Solutions przeprowadził pierwsze dwumiesięczne spostkanie SOS Kreatywność, 24-miesięcznego projektu współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+

S.O.S. Kreatywność ma na celu wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji informatycznych dla dorosłych, aby umożliwić im korzystanie z ofert kulturalnych i treści artystycznych dostępnych w Internecie, jednocześnie zwiększając ich poziom świadomości w zakresie potencjalnych i zagrożeń sieci, takich jak phishing, oszustwa, fałszywe wiadomości, inwazja prywatności, zniesławienia itp., które mogą powstać podczas nawigacji na stronie z bezpłatnymi treściami lub płacenia za subskrypcję niektórych treści kulturalnych, a nawet szukania książek do przeczytania online.

Po oficjalnym powitaniu przez koordynatorów i kilku punktach dotyczących kwestii administracyjnych, wspólny program spotkania obejmował:

  • aktualizacja platformy OER (https://www.soscreativity.eu)
  • Wyniki intelektualne 2 zadania wykonane do tej pory i przyszłe kroki (mapowanie zasobów kulturowych i raport bazowy oraz narzędzie samooceny)
  • status rozpowszechniania i przyszłe komunikaty prasowe do przetłumaczenia i udostępnienia poprzez kanały instytucjonalne
  • dyskusja o kolejnym międzynarodowym spotkaniu projeku we wrześniu

Ten projekt Erasmus+ daje 8 partnerom z Hiszpanii, Francji, Republiki Macedonii Północnej, Belgii, Polski i Włoch możliwość opracowania bezpłatnych i przyjaznych dla użytkownika materiałów, aby umożliwić seniorom korzystanie z treści, zasobów i działań kulturalnych i artystycznych online, całkowicie bezpiecznie mając świadomość zagrożeń związanych z nawigacją i pobieraniem takich zasobów.

Internet Web Solutions, koordynator projektu wraz z konsorcjum wykazali się prawdziwym entuzjazmem do współpracy przy tym projekcie i dotychczasowych zadaniach.