Wspieranie i zwiększanie konkurencyjności młodych rolników z UE: CIRCLE dołączył do drugiego międzynarodowego spotkania projektowego MŁODYCH ROLNIKÓW

Wspieranie i zwiększanie konkurencyjności młodych rolników z UE: CIRCLE dołączył do drugiego międzynarodowego spotkania projektowego MŁODYCH ROLNIKÓW

28 czerwca 2021 r. CIRCLE uczestniczyło w drugim międzynarodowym spotkaniu MŁODYCH ROLNIKÓW (Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Zaawansowane szkolenie dla młodych rolników), projektu współfinansowanego przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, który skupia siedmiu partnerów z pięciu różnych krajów (Bułgari, Belgi, Włoch, Polski i Hiszpani). Spotkanie odbyło się w trybie online ze względu na ograniczenia COVID-19.

Głównym celem spotkania była prezentacja przeglądu literatury, raportów krajowych, narzędzi i dobrych praktyk oraz ankiet, w tym szczegółowej analizy przeprowadzonej przez każdego partnera. W pierwszej fazie wdrażania programu MŁODZI ROLNICY partnerzy skupili się na przeglądzie dokumentów politycznych, studiów, badań, artykułów oraz innych istotnych źródeł i zasobów.

Partnerstwo omówiło również realizację kursów (w sumie dziesięciu) w ramach Rezultatu Intelektualnego 3.

CIRLE będzie przygotowywać kursy dotyczące marketingu i komunikacji.

Treść szkolenia będzie dotyczyć trzech głównych obszarów:

• Wyzwania i możliwości dla rolnictwa w erze cyfrowej

• Przedsiębiorczość, konkurencyjność biznesu i e-marketingu

• Internacjonalizacja i e-commerce

Wszystkie wyniki MŁODYCH ROLNIKÓW będą dostępne w wersjach wielojęzycznych, bezpłatnie i bez ograniczeń za pośrednictwem dedykowanej platformy OER.

Strona internetowa projektu jest teraz dostępna online pod adresem https://www.young-farmers.eu/ i zawiera szczegółowe informacje na temat celów, działań i wyników projektu.

Celem MŁODYCH ROLNIKÓW jest zwiększenie możliwości dla młodych rolników z UE w zakresie przyjmowania i wykorzystywania cyfrowych modeli przedsiębiorczości w celu dowartościowania swoich przedsiębiorstw dzięki nowym konkurencyjnym rozwiązaniom.

Podczas gdy młodzi rolnicy stanowią ekonomiczną większość europejskich obszarów wiejskich – terytoriów, które stanowią od 40% do 80% każdego narodu europejskiego – liczne raporty UE wskazują na potrzebę silnego szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania ryzykiem (a także nowych technologii), z których przedsiębiorcy z obszarów wiejskich mogą odnieść korzyści dzięki nowym i bardziej innowacyjnym modelom konkurencyjności przedsiębiorstw.

Finansowa i długoterminowa stabilność ich działalności wynika z kilku kluczowych czynników: brak szkolenia w zakresie przedsiębiorczości; ogólny brak kompetencji cyfrowych i ICT; presja konkurencyjna reprezentowana przez duży przemysłowy łańcuch wartości.

Rolą fundacji CIRCLE w projekcie jest realizacja wszystkich zadań. Obejmuje to mapowanie, rozwój, testowanie rozwiązań szkoleniowych. CIRCLE aktywnie angażuje się w działania upowszechniające w celu rozpowszechniania informacji i promowania wykorzystania opracowanych rozwiązań oraz wszystkich innych wyników projektu.

Więcej informacji na temat MŁODYCH ROLNIKÓW i innych inicjatyw CIRCLE:

https://www.young-farmers.eu/

https://www.fundacjacircle.eu/