S.O.S Kreatywność, bezpieczeństwo online Seniorów dla kreatywności Spotkanie inauguracyjne projektu w trybie online


Fundacja CIRCLE z Polski uczestniczy w programie Erasmus+ w ramach projektu SOS Kreatywność, bezpieczeństwo online Seniorów dla kreatywności.

15 kwietnia 2021 roku konsorcjum przystąpiło do internetowego spotkania SOS Kreatywność, 24-miesięcznego projektu współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus Plus. Pierwsze spotkanie projektu, pierwotnie planowane w Maladze w Hiszpanii, odbyło się w trybie online z powodu ograniczeń COVID-19.

Po oficjalnych powitaniach koordynatora, każda zaangażowana instytucja przedstawiła się w krótkiej prezentacji. Następnie zajęto się aspektami administracyjnymi, platformą OER, która będzie dostępna we wszystkich językach projektu, przeglądem wszystkich oczekiwanych rezultatów pracy intelektualnej, wraz z zadaniami upowszechniania, które mają być wdrażane na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Projekt Erasmus+ da 8-iu partnerom z Hiszpanii, Francji, Republiki Macedonii Północnej, Belgii, Polski i Włoch możliwość opracowania bezpłatnych i przyjaznych dla użytkownika materiałów, które umożliwią seniorom korzystanie z treści, zasobów i działań kulturalnych i artystycznych online w pełnym  bezpieczeństwie i będąc świadomym zagrożeń związanych z nawigacją i pobieraniem takich zasobów.

Dwuletnia realizacja projektu pozwoli partnerom na dzielenie się innowacyjnymi i wysokiej jakości możliwościami uczenia się dostosowanymi do potrzeb indywidualnych osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, aby sprostać wspólnym wyzwaniom, takim jak: kompetencje cyfrowe dla seniorów, rozwój i włączenie poprzez kreatywność oraz sztuki i opieki społecznej).

Internet Web Solutions, koordynator projektu wraz z konsorcjum, wykazali się prawdziwym entuzjazmem we współpracy w tym projekcie, który ma na celu wspieranie seniorów w erze po pandemii Covid-19, w której Internet ma większy wpływ nawet na relacje osobiste.

Fundacja CIRCLE będzie współpracować przy realizacji wszystkich zadań projektu: mapowanie, rozwój, testowanie rozwiązań szkoleniowych oraz będzie aktywnie zaangażowana w działania upowszechniające informacje i promowanie wykorzystania opracowanych rozwiązań i wszystkich innych wyników projektu.

Powiązane wideo (program Erasmus+):