ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI BIZNESOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW WIEJSKICH: CYFROWE REPOZYTORY MOŻLIWOŚCI SZKOLENIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW


We wrześniu 2020r. Narodowa Agencja Erasmus+ w Bułgarii ogłosiła zatwierdzenie propozycji MŁODZI ROLNICY – Przedsiębiorczość wiejska wykorzystująca zaawansowane szkolenia dla młodych rolników w ramach akcji KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt oficjalnie rozpoczął się w połowie grudnia pierwszym międzynarodowym spotkaniem online, podczas którego partnerzy mieli doskonałą okazję do dopracowania i przeglądu działań, rezultatów i wyników projektu, zgodnie z pierwotnym planem podczas składania propozycji.

Jednym z pierwszych działań było opracowanie, przetestowanie i wdrożenie Platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych: głównej prezentacji wyników projektu oraz jej największego i najbardziej namacalnego kanału widoczności na arenie międzynarodowej. Platforma OER jest dostępna w 5 językach (EN, BG, IT, ES, PL), a cała jej zawartość jest w pełni bezpłatna, bez konieczności logowania / identyfikacji użytkownika.

Przez następne dwa lata platforma będzie gościć i upowszechniać wszystkie najważniejsze osiągnięcia Konsorcjum; każda sekcja Platformy OER jest samodzielną biblioteką odpowiadających jej wyników.

Sekcja „Mapowanie” będzie repozytorium raportów krajowych opracowanych przez partnerów w pierwszej połowie 2021r. Każdy raport krajowy (po jednym na każdy kraj reprezentowany przez partnerów ) jest dogłębną analizą dynamiki społeczno-gospodarczej zarówno zagrażającej, jak i zwiększającej konkurencyjność młodych rolników. Analiza ujawni konkretne potrzeby / możliwości wzmocnienia pozycji, którymi Konsorcjum zajmie się poprzez opracowywanie, testowanie i walidację dedykowanych materiałów szkoleniowych – w pełni dostępnych bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń w ich dostępie.  Zasoby edukacyjne zostaną opublikowane w „Toolkits”. W sekcjach „Wytyczne” znajdą się dwa bardzo ważne dokumenty: wytyczne dotyczące promowania wykorzystania rezultatów projektu i produktów poza zakresem partnerstwa i skalą projektu; „Policy memo” zawierająca wszystkie doświadczenia zdobyte podczas wdrażania i konsolidująca bogatą wiedzę na temat dynamiki narzędzi cyfrowych i ICT stosowanych w przedsiębiorczości rolniczej z perspektywy operacyjnej.

Strategicznie istotny dla szerokiego oddziaływania projektu jest również sekcja „Stowarzyszeni partnerzy”: interesariusze w dziedzinie przedsiębiorczości wiejskiej, sektora pierwotnego, agrobiznesu itp. będą mogli dołączyć do społeczności praktyków MŁODYCH ROLNIKÓW; będą na bieżąco informowani o działaniach projektowych, nowościach i wynikach.

Kliknij tutaj, aby dołączyć teraz

Rolą fundacji CIRCLE w projekcie jest realizacja wszystkich zadań. Obejmuje to mapowanie, rozwój, testowanie rozwiązań szkoleniowych. CIRCLE aktywnie angażuje się w działania upowszechniające w celu rozpowszechniania informacji i promowania wykorzystania opracowanych rozwiązań oraz wszystkich innych wyników projektu.

Więcej informacji na temat MŁODYCH ROLNIKÓW i innych inicjatyw CIRCLE:

https://www.fundacjacircle.eu/