Fundacja CIRCLE dołączyła do internetowego spotkania Kick-Off projektu YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers, projektu współfinansowanego z programu Erasmus+

26 listopada 2020 r. CIRCLE dołączyło do internetowego spotkania Kick-Off of YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), projektu współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, który skupia siedmiu partnerów z pięciu krajów (Belgia, Bułgaria, Włochy, Polska i Hiszpania). Spotkanie inauguracyjne, którego gospodarzem był Institut De Haute Formation aux Politiques Communautaires (IHF asbl), było pierwotnie planowane w Brukseli, ale zostało przełożone online ze względu na ograniczenia COVID-19.

Podczas gdy młodzi rolnicy stanowią większość ekonomiczną europejskich obszarów wiejskich – terytoriów, które stanowią od 40% do 80% każdego narodu europejskiego – liczne raporty UE wskazują na potrzebę silnego szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania ryzykiem (a także nowych technologii), z których przedsiębiorcy z obszarów wiejskich mogą odnieść korzyści dzięki nowym i bardziej innowacyjnym modelom konkurencyjności przedsiębiorstw.

Finansową i długoterminową stabilnością ich działalności rządzi kilka kluczowych czynników: brak szkolenia w zakresie przedsiębiorczości; ogólny brak kompetencji cyfrowych i ICT; presja konkurencyjna reprezentowana przez duży przemysłowy łańcuch wartości.

Celem projektu YOUNG FARMERS jest zwiększenie możliwości młodych rolników z UE w zakresie przyjmowania i wykorzystywania cyfrowych modeli przedsiębiorczości w celu dowartościowania swoich przedsiębiorstw dzięki nowym konkurencyjnym rozwiązaniom.

Treść szkolenia będzie dotyczyć trzech głównych obszarów:

  • Wyzwania i szanse dla rolnictwa w erze cyfrowej
  • Cyfrowa przedsiębiorczość na obszarach wiejskich i e-marketing
  • Internacjonalizacja i e-commerce

W trakcie wdrażania projektu partnerzy będą:

  1. Wdrożać i utrzymywać Platforme OER MŁODYCH ROLNIKÓW, aby zapewnić widoczność działań projektowych i ich włączanie do głównego nurtu UE
  2. Nakreślać kompleksową analizę rynku i dynamiki konkurencji dla przedsiębiorczości wiejskiej
  3. Opracowywać zestaw narzędzi szkoleniowych i zasobów, który ma być dostarczony do co najmniej 120 grup docelowych
  4. Intensyfikować przyjmowanie i powielanie MŁODYCH ROLNIKÓW poprzez ich rozpowszechnianie na poziomie krajowym i UE
  5. Promować jego dalsze wykorzystanie, dostarczając społecznościom danych opartych na dowodach w zakresie polityki i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich  

Wszystkie wyniki YOUNG FARMERS będą dostępne w wersjach wielojęzycznych, bezpłatnie i bez ograniczeń za pośrednictwem dedykowanej platformy OER.

Rolą fundacji CIRCLE w projekcie jest realizacja wszystkich zadań. Obejmuje to mapowanie, rozwój, testowanie rozwiązań szkoleniowych. CIRCLE aktywnie angażuje się w działania upowszechniające w celu rozpowszechniania informacji i promowania wykorzystania opracowanych rozwiązań oraz wszystkich innych wyników projektu.

Więcej informacji na temat MŁODYCH ROLNIKÓW i innych inicjatyw CIRCLE:

https://www.fundacjacircle.eu/