Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Zaawansowane szkolenie dla młodych rolników: propozycja MŁODYCH ROLNIKÓW została przyjęta!

We wrześniu 2020 r. Narodowa Agencja Erasmus+ w Bułgarii poinformowała o zatwierdzeniu wniosku YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers w ramach KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Strategiczne partnerstwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Niskie umiejętności cyfrowe w połączeniu z brakującą integracją narzędzi cyfrowych to dwa czynniki, które hamują konkurencyjność przedsiębiorstw młodych rolników i wykorzystanie brakujących możliwości. Istnieje konieczność waloryzowania, wzmacniania i wspierania tych delikatnych kategorii pracowników, wykorzystując innowacyjne, przedsiębiorcze rozwiązania stosowane w rolnictwie.

Projekt YOUNG FARMERS ma na celu docenienie zrównoważonej i konkurencyjnej ścieżki wzrostu młodych rolników, zapewniając zestaw narzędzi szkoleniowych odpowiednio dostosowanych do ich głównych potrzeb. Treść szkoleniowa dotyczy:

  • Umiejętności komunikacyjne i ICT
  • Cyfrowe i innowacyjne modele zarządzania dla rolnictwa
  • Internacjonalizacja i jednolity rynek UE
  • Wyzwania i możliwości wynikające z przyjęcia takich ram biznesowych
  • Inicjatywy UE na rzecz młodych rolników

Projekt YOUNG FAMRERS – MŁODZI ROLNICY będzie współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+ i potrwa 24 miesiące w okresie 2020/22. Projekt został złożony i będzie realizowany przez partnerstwo siedmiu organizacji z pięciu krajów europejskich (Belgia, Bułgaria, Włochy, Polska i Hiszpania).

Rolą fundacji CIRCLE w projekcie jest realizacja wszystkich zadań. Obejmuje to mapowanie, rozwój, testowanie rozwiązań szkoleniowych. CIRCLE aktywnie angażuje się w działania upowszechniające w celu rozpowszechniania informacji i promowania wykorzystania opracowanych rozwiązań oraz wszystkich innych wyników projektu.

Więcej informacji na temat MŁODYCH ROLNIKÓW i innych inicjatyw CIRCLE:

https://www.fundacjacircle.eu/