We wrześniu 2020 r. Narodowa Agencja Erasmus+ w Bułgarii poinformowała o zatwierdzeniu wniosku YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers w ramach KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Strategiczne partnerstwa na rzecz …

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Zaawansowane szkolenie dla młodych rolników: propozycja MŁODYCH ROLNIKÓW została przyjęta! Read more »